Elektrody pomiarowe używane są w basenowych stacjach kontrolno-pomiarowych do pomiaru określonych parametrów wody. Przeważnie jedna elektroda albo sonda mierzy jeden parametr.

Czyszczenie elektrod pomiarowych

Aby zapewnić wysoką jakość wody w basenie niezbędny jest precyzyjny i powtarzalny pomiar. Prawidłowa eksploatacja sond, czujników oraz elektrod jest konieczna aby to osiągnąć. 

Poniżej opisujemy częste pytania jakie mają osoby dbające o eksploatację obiektów basenowych.

Twarda woda przyczynia się do powstawania osadów na urządzeniach pomiarowych i zatykania diafragmy w elektrodzie. Czyszczenie elektrod pomiarowych pH oraz Redox wykonujemy raz na 6 miesięcy. Do tego celu najlepiej użyć specjalny płyn do czyszczenia elektrod. Można także samodzielnie wykonać kwaśny roztwór o niskim stężeniu.

Kalibracja elektrod pomiarowych

Ponieważ warunki na większości basenów są stabilne, a woda nie jest bardzo zanieczyszczona to kalibrację czujnika pH lub redox można wykonywać raz w miesiącu. Do kalibracji elektrod należy użyć płyny buforowe (tzw. płyny referencyjne). 

Kalibrację elektrody chloru wolnego wykonujemy częściej np. raz na dwa tygodnie. Do tego niezbędne jest wykonanie faktycznego poziomu chloru wolnego fotometrem i na tej podstawie wprowadzenie korekty wartości do stacji pomiarowej.

Prędkość przepływu a odczyt wartości z elektrod pomiarowych

W tym miejscu zaznaczyć należy, że prędkość przepływu wody przez naczynie pomiarowe ma kluczowe znaczenie dla pomiaru chloru wolnego. Zbyt niski przepływ będzie zaniżał wartości. Zbyt wysoki przepływ może wartość zawyżać. 

Niektóre typy elektrod, dzięki zastosowaniu dodatkowej membrany mogą być nieco mniej wrażliwe na prędkość przepływu wody przez naczynie pomiarowe.

Natomiast przepływ nie ma większego znaczenia dla pomiaru z elektrody pH czy Redox.

Jak często wymieniać elektrody pomiarowe na basenie

Trwałość szklanych elektrod pH czy Redox zazwyczaj wynosi od 6 miesięcy do 2 lat. Na okres eksploatacji wpływ może mieć czystość wody.

Po tym czasie elektrody należy wymienić na nowe aby zapewnić stabilność pomiaru.

Trwałość elektrody chloru wolnego może różnić się od jej typu. I tak w urządzeniach Bayrol niektóre elementy tej elektrody wymieniamy raz na 12-24 miesiące. Natomiast w przypadku sond Prominenta regularnie wymieniamy elektrolit oraz membranę, zaś sama elektroda może wytrzymać 2-5 lat.

Czy chlorowanie szokowe niszczy elektrodę chloru

Podwyższony chlor w wodzie np. 5 mg/l nie ma wpływu na trwałość elektrody chloru wolnego. Należy jednak zaznaczyć, że są takie modele sond pomiarowych, które mierzą wartość nie większą niż 2 mg/l. 

Przechowywanie elektrod pomiarowych

Elektrody pomiarowe nie powinny leżeć na półce dłużej niż 6 miesięcy. W naszym sklepie internetowym utrzymujemy niskie stany magazynowe tak aby dostarczyć klientowi zawsze świeży towar.

Czy można stosować elektrody pomiarowe różnych firm zamiennie

Zalecamy używanie oryginalnych sond pomiarowych. Generalnie istnieje możliwość ich zamiany. Jednak elektrody mogą różnić się swoją charakterystyką pomiaru i zamiana na czujniki innych firm może spowodować nieprecyzyjny pomiar lub problem z kalibracją.