Sercem układu filtrującego i tym samym sercem całego systemu filtracji w basenie jest pompa.

Pompa filtrująca powinna pracować kilkanaście godzin na dobę aby zapewnić prawidłowe oczyszczanie wody i tym samym prawidłową higienę w basenie. Ponieważ pompa jest elementem, który zużywa energię elektryczną i tym samym generuje koszty, prawidłowy dobór pompy jest niezwykle istotny i warto poświęcić na to chwilę czasu.

Aby odpowiedzieć na pytanie jaka pompa do basenu jest dobra musimy przejść kilka kroków analizy. Przede wszystkim wiele osób pod pojęciem pompa basenowa rozumie cały zestaw filtrujący. A to nie to samo. Bo pompa piaskowa rozumiana jest faktycznie jako zestaw z pompą i filtrem piaskowym. Pompa stanowi jeden element tego zestawu filtrującego.

Pompy basenowe nie zawsze występują w zestawach. Projektując instalację basenową można samodzielnie wybrać odpowiedni model pompy obiegowej, który dopasujemy do filtra. Właśnie takie podejście prezentujemy w tekście poniżej.

wybór pompy do basenu

Prawidłowe parametry filtracji

Najważniejsze czym powinniśmy się kierować podczas wyboru pompy do basenu jest zasada, że wydajność pompy zawsze dobieramy do wielkości basenu. Parametry wydajności pompy podawane są w jednostkach m3/h lub litrów/godzinę.

Największe firmy basenowe takie jak AstralPool zalecają aby w basenie prywatnym woda była przefiltrowana 3-5 razy na dobę. Oznacza to, że jeden pełny cykl filtracji basenu powinien trwać od 5 do 8 godzin. Zasadę tą można zobrazować poniższym przykładem.

Przykład:

Mamy basen o pojemności 40.000 l i chcemy zapewnić mu filtrację na poziomie 5x
40.000 l x 5 razy na dobę = 200.000 l / dobę

zatem - 200.000 l / 24 h = 8.333 l/h

Prawidłowo dobrana pompa powinna mieć wydajność na poziomie od 8.000 l/h do 9.000 l/h

Powyższy przykład zawiera obliczenia przy założeniu, że filtracja będzie trwała całą dobę. Jeśli jednak ze względu na oszczędności energii będziemy chcieli filtrować tylko przez 18 godzin to wartości ulegną zmianie:

Przykład:

Mamy basen o pojemności 40.000 l i chcemy zapewnić mu filtrację na poziomie 5x, ale pompa ma pracować 18 godzin w ciągu doby.
40.000 l x 5 razy na dobę = 200.000 l / dobę

czyli - 200.000 l / 18 h = 11.111 l/h

Prawidłowo dobrana pompa w tym przypadku powinna mieć wydajność na poziomie od 11.000 l/h do 12.000 l/h

W powyższych przykładach widać, że przyjęty czas filtracji ma istotny wpływ na dobór pompy. Jaki czas jest zalecany?

Zalecany czas filtracji w basenie

Optymalnie dobrana pompa powinna pracować 24 godzin na dobę i tym samym zapewni prawidłową filtrację. Jest to złota zasada, która poparta jest wieloma teoriami.

Ale zasady swoje, a życie swoje. Dlatego w basenach prywatnych dopuszczalne jest skrócenie czasu filtracji np. do 16 godzin na dobę.

Lepiej dobierać mniejszą pompę, która będzie pracowała 24h na dobę aniżeli bardzo dużą pompę, która będzie pracowała z częstymi przerwami. Jest to mniej korzystne dla procesu filtracji i oczyszczania wody.

Złą praktyką niektórych firm basenowych stało się składanie oferty z pompą o dużej wydajności aby zachęcić klienta do wyboru ich oferty. Tymczasem jest to błędne podejście i pułapka, na którą łapie się wiele osób! Duża pompa oznacza zwiększony pobór energii elektrycznej i zwiększone ciśnienie na filtrze.

Przewymiarowana pompa to niepotrzebne koszty energii elektrycznej liczone latami !

Wybieramy pompę do basenu

Skoro już wiemy jaka powinna być wydajność naszej pompy to teraz zastanówmy się jak wybrać odpowiedni model pompy aby spełniał zadane przez nas parametry.

Otwierając katalog dowolnego europejskiego producenta pomp basenowych zobaczymy, że podaje on wydajność pompy w m3/h lub litrów/godzinę. Te wartości, które podawane są w katalogu już uwzględniają średnie opory instalacji basenowej oraz opór filtra. Czyli jest to w przybliżeniu faktyczna wydajność pompy działającej w układzie.

Czyli np. Pompa Badu Magic 8 podłączona do filtra piaskowego - ma po prostu wydajność 8 m3/h.

Dla osób bardziej dociekliwych
Producenci podają szczegółowe wykresy charakterystyki wydajności swoich pomp. Znając specyficzne parametry swojej instalacji możemy odczytać z wykresu jaka będzie faktyczna wydajność pompy. Dodajmy, że opór w instalacji basenowej wyraża się w m.s.w. (metry słupa wody). W basenie prywatnym przyjmujemy średnio opór na poziomie 8-10 m.s.w. 

Przykład dla pompy Badu Magic 8 - faktyczna wydajność podczas pracy w instalacji to 8 m3/h

jak dobrać pompę basenową

Uwaga: producenci pomp z dalekiego wschodu często podają wydajność pompy na wypływie !!! - wartość ta nie uwzględnia oporu jaki pompa będzie miała podczas pracy w instalacji!

Popularne pompy basenowe na rynku

Najczęściej montowane pompy basenowe w instalacjach basenowych wymieniliśmy w tabelce poniżej. Można śmiało powiedzieć, że wybór którejkolwiek z nich będzie wyborem trafionym. Są niezawodne, a producenci zapewniają części zamienne do tych pomp przez wiele lat.

AstralPool Speck Pumpen Swim-tec
Victoria Plus
Sena
Badu Magic
Bettar - Badu Top
Super Pump

O tym jeszcze warto pamiętać

Pompa basenowa współpracuje bezpośrednio z filtrem. Jeśli w trakcie projektowania określimy już wydajności pompy basenowej to w następnej kolejności należy zastanowić się jaki filtr do basenu wybrać. Na innych stronach naszego serwisu można przeczytać więcej na ten temat, a w katalogu produktów można wybrać konkretny model filtra.

arrow_upward