Jaką pompę do basenu wybrać?

Sercem układu filtrującego i tym samym sercem całego systemu filtracji w basenie jest pompa.

Pompa musi pracować kilkanaście godzin na dobę aby zapewnić prawidłowe oczyszczanie wody. Jest to element, który zużywa energię elektryczną i tym samym powoduje koszty. Dlatego prawidłowy dobór pompy jest niezwykle istotny i warto poświęcić na to chwilę czasu.

Prawidłowe parametry filtracji

Największe firmy basenowe takie jak Astral Pool zalecają aby woda w basenie była przefiltrowana ok. 3-5 razy na dobę.
Oznacza to, że jeden pełen cykl filtracji powinien trwać nie dłużej niż 5 - 8 h.

Przykład: Mamy basen o pojemności 40.000 l i chcemy zapewnić mu filtrację na poziomie 5x
40.000 l * 5 razy na dobę = 200.000 l / dobę
Parametry pompy podawane są w jednostkach m3/h lub litrów/godzinę

zatem - 200.000 l / 24 h = 8.333 l/h

Prawidłowo dobrana pompa powinna mieć wydajność na poziomie od 8000 l/h do 9000 l/h

Złą praktyką firm basenowych stało się składanie oferty z "większą pompą" aby zachęcić klienta do wyboru i przebić konkurencję. Tymczasem jest to błędne podejście i pułapka, na którą łapie się wiele osób!
Przewymiarowana pompa to niepotrzebne koszty liczone latami !

Prawidłowy czas filtracji

Optymalnie dobrana pompa powinna pracować 24h na dobę i zapewniać prawidłową filtrację. 
Dopuszczalne jest stosowanie przerw w filtracji nie dłuższych niż w sumie 8h na dobę. Zatem pompa powinna pracować nie krócej niż 16 godzin na dobę.

Lepiej dobierać mniejszą pompę, która będzie pracowała 24h na dobę aniżeli dużą pompę, która będzie pracowała z przerwami.

Wybór pompy

Europejscy producenci pomp basenowych podają najczęściej znamionową / roboczą wydajność pompy. Czyli faktyczną wydajność pompy, która pompuje wodę przez filtr i jakiś odcinek rur. Opór, który stawia filtr i instalacja podawany jest w m.s.w. (metry słupa wody). Dobierając pompę przyjmujemy najczęściej 8-10 m.s.w.

Uwaga: producenci pomp z dalekiego wschodu często podają wydajność pompy na wypływie !!! - wartość ta nie uwzględnia oporu jaki pompa będzie miała podczas pracy w instalcji!

Przykład dla pompy Badu Magic 8 - faktyczna wydajność podczas pracy w instalacji to 8 m3/h

jak dobrać pompę basenową

Popularne pompy basenowe na rynku

Najczęściej montowane pompy basenowe w Polsce wymieniliśmy w tabelce poniżej.

Astral Pool Speck Pumpen Swim-tec
Victoria Plus
Sena
Badu Magic
Bettar - Badu Top
Super Pump