Recycling opakowań

Opakowanie po produkcie, które nadaje się do recyklingu jest odpowiednio oznaczone. Znak zawiera informację o materiale, z którego powstało opakowanie.

Ponowne przetworzenie zużytych opakowań to najlepszy sposób ich zagospodarowania. Poniżej prezentujemy listę oznaczeń na opakowaniach podlegających recyclingowi:

PET - Politereftalan ETylenu
  Polietylen dużej gęstości
  Polietylen małej gęstości 
Polichlorek Winylu - PCW
Polipropylen

Gdzie wyrzucać zużyte opakowania?

Skontaktuj się z lokalnym zakładem komunalnym, który poinformuje Cię do którego pojemnika należy wyrzucać zużyte opakowania.