Wszechstronne pompy dozujące EMEC

Wszechstronne pompy dozujące EMEC

Oferujemy doskonałej jakości pompy membranowe firmy EMEC.

Pompy dozujące EMEC z serii V o szerokim spektrum zastosowania (w procesie uzdatniania wody oraz w przemyśle chemicznym). Sprawdzi się w instalacjach basenowych - przy podawaniu podchlorynu sodu lub korektora pH. Idealnie nadaje się również do myjni bezdotykowych, gdzie konieczne jest precyzyjne dozowanie środków myjących.

Membranowa pompa dozująca EMEC VMS pracuje na zasadzie cyklicznych ruchów membrany(ruch wymuszonych elektromagnesem). Poruszenie się membrany do przodu wytwarza ciśnienie, które podaje dozowaną substancję. Substancja dozowana jes głowicą przez tłoczny zawór zwrotny. Materiał głowicy i membrany został tak dobrany aby możliwe było stosowanie agresywnych kwaśnych lub zasadowych substancji.

Pompa membranowa EMEC

Seria pomp EMEC V wyposażona jest w wytrzymałe oraz trwałe napędy elektromagnetyczne - odporne na szybkie zużycie. Ustawienia parametrów pracy wprowadzane są cyfrowo za pomocą rozbudowanego menu.

Tryby pracy jakie możemy wybrać:

Tryb pracy Opis
Constant Pompa pracuje ze stałą częstotliwością dozowania (wydajnością) ustawioną jako SPH (uderzeń na godzinę), SPM (uderzeń na minutę) lub LPG (litrów na godzinę). Odpowiedni parametr ustawia się podczas programowania pompy. Tryb ten jest używany w przypadku, gdy nie dysponujemy żadnym sygnałem zewnętrznym do sterowania pompą.
Divide Sterowanie pompą za pomocą zewnętrznych impulsów z regulatora lub wodomierza. Każdy impuls zewnętrzny jest dzielony przez (dzielnik) ustawiony podczas programowania pompy. Pompa dozuje z częstotliwością określoną przez podzieloną ilość impulsów. Tryb ten jest używany w przypadku, gdy zewnętrzna ilość impulsów jest zbyt duża, aby prawidłowo sterować pompą.
Multiply (mnożnik) Sterowanie pompą za pomocą zewnętrznych impulsów z regulatora czy wodomierza. Każdy impuls zewnętrzny jest mnożony przez wartość mnożnika (ustalone podczas programowania pompy), pompa wykonuje daną ilość uderzeń. Pompa dozuje z określoną ilością impulsów na minutę pomnożoną przez mnożnik. Tryb ten jest używany w przypadku, gdy zewnętrzna ilość impulsów jest zbyt mała, aby efektywnie sterować pompą.
PPM Wydajność pompy jest określona przez ilość impulsów z wodomierza, wymagana koncentracji substancji dozowanej w instalacji w PPM (mg/l), stężenie dozowanej substancji w % oraz objętość dawki jednostkowej określone zostaje podczas kalibracji pompy.
PERC Wydajność pompy jest określona przez ilość impulsów z wodomierza, wymagana koncentracji dozowanej substancji w instalacji w %, stężenie dozowanej substancji oraz objętość dawki jednostkowej określone zostaje podczas kalibracji pompy.
MLQ Wydajność pompy jest określona przez ilość impulsów z wodomierza na podstawie wymaganej wielkości MLQ (ml na kwintal), stężenia dozowanej substancji chemicznej w % oraz objętość dawki jednostkowej.
Batch Zewnętrzny impuls uruchamia pompę, która dozuje zapisaną objętość substancji lub ilość jej dawek.
Volt Sygnał napięciowy z zewnętrznego regulatora powoduje dozowanie z proporcjonalną ilością dawek do napięcia. Uwzględniając zaprogramowanie największej i najmniejszej wartości napięcia/odpowiadającą im ilość uderzeń na minutę.
mA Sygnał prądowy z zewnętrznego regulatora powoduje dozowanie pompy z proporcjonalną ilością dawek do natężenia prądu. Uwzględniając zaprogramowaną największą i najmniejszą wartość natężenia prądu oraz odpowiadającą im ilości uderzeń na minutę.