Wkłady filtrujące

Najczęściej stosowanym wkładem filtrującym jest piasek kwarcowy. Do konkretnego modelu filtra stosuje się piasek o określonej granulacji. Przeważnie w więszości małych i średnich filtrów występuje jedna granulacja - tj. 0,4-0,8 mm. W większych filtrach stosowane są dwie lub więcej warstw. Informacje o granulacji i ilości potrzebnego złoża należy odczytać z tabliczki znamionowej na filtrze.

Aktywne filtry

arrow_upward