Filtracja Nie ma produktów.

Filtracja wody basenowej to proces ciągłego oczyszczania wody z zabrudzeń organicznych i chemicznych. W skład systemów filtrujących wchodzą przede wszystkim pompa basenowa i filtr.