Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji!

emailsklep@poolshop.pl

phone52 320 20 60

codziennie 8:00 - 16:00

ZADAJ PYTANIE
Tabletki pomiarowe pH i DPD do testerów basenowych

Tabletki pomiarowe

Aktywne filtry

Tabletki pomiarowe używane są jako wzorcowe odczynniki do pomiaru określonych parametrów wody basenowej.

Tabletki do testerów ręcznych to tzw. tabletki Rapid. Rozpuszczają się w testerze szybko i nie wymagają rozgniatania. Wynik jest natychmiastowy.
Rozpuszczone tabletki zabarwiają wodę. Kolor po rozpuszczeniu porównuje się ze specjalnymi podziałkami.

Tabletki do fotometrów oznaczane są na opakowaniu Photometer. Rozpuszczają się wolniej, wymagają rozgniatania w próbówce lub kuwetce specjalną szpatułką. Przystosowane są do bardziej dokładnych pomiarów wody basenowej. Fotometr bada intensywności koloru wytwarzanego przez odczynnik rozpuszczony w próbce wody. Jest to tzw. badanie kolorymetryczne, które porównuje uzyskany kolor z zapisanymi danymi. W fotometrze porównuje się wodę czystą z odczynnikiem, którym jest odpowiednia tabletka.

Rodzaje tabletek przeznaczonych do fotometrów:

  • Tabletki DPD 1 służą do pomiaru chloru wolnego
  • Tabletki DPD 3 służą do pomiaru chloru całkowitego - znając oba te parametry możemy obliczyć stężenie chloru związanego
  • Tabletki DPD 4 służą do pomiaru tlenu aktywnego
  • Tabletki Phenol Red służą do badania odczynu pH

Dostępne są ponadto tabletki badające inne parametry wody, o ile posiadany fotometr oferuje możliwość dokonania takiego pomiaru.